Do Parlamentu UE 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Podaje się do wiadomości godziny rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych. Jednocześnie przypomina się , że głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r odbywać sie będzie w godzinach 700 - 2100

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 W SZULMIERZU z dnia 9 maja 2014 roku

Podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Regimin zarządzeniem nr 25/2014 z dnia 5 maja 2014 roku powołał Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Szulmierzu, Szulmierz 78 w następującym składzie: 1) Olszewska Joanna zam. Zeńbok

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3 W PNIEWIE - CZERUCHACH z dnia 9 maja 2014 roku

Podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Regimin zarządzeniem nr 25/2014 z dnia 5 maja 2014 roku powołał Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 z siedzibą w Budynku świetlicy wiejskiej w Pniewie - Czeruchach, Pniewo – Czeruchy 23 w następującym składzie: 1) Kucińska Anna Zofia zam. Pniewo – Czeruchy

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W ZEŃBOKU z dnia 9 maja 2014 roku

Podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Regimin zarządzeniem nr 25/2014 z dnia 5 maja 2014 roku powołał Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Zeńboku, Zeńbok 50 w następującym składzie: 1) Falęta Joanna zam. Pniewo - Czeruchy

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W REGIMINIE z dnia 9 maja 2014 roku

Podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Regimin zarządzeniem nr 25/2014 z dnia 5 maja 2014 roku powołał Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Gminy w Regiminie, Regimin 22 w następującym składzie: Sosnowska Małgorzata zam. Grzybowo

Zarządzenie Nr 25 /2014 Wójta Gminy Regimin z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Ew'opejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji...

ZARZĄDZENIE Nr 19/14 Wójta Gminy Regimin z dnia 18 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Na podstawie art. 6lb ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje: ...