Urząd Gminy w Regiminie

Do Parlamentu UE 2014 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr 19/14 Wójta Gminy Regimin z dnia 18 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Na podstawie art. 6lb ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Gminy w Regiminie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2014 16:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1168
22 kwietnia 2014 16:02 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [image3981.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2014 16:02 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl