Urząd Gminy w Regiminie

Do Parlamentu UE 2014 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 25 /2014 Wójta Gminy Regimin z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Ew'opejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345), zarządza się co następuje:

§1

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku powołuję obwodowe komisje wyborcze w następujących składach osobowych:

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Regiminie

1)       Sosnowska Małgorzata

2)       Poboża Krystyna Regina

3)      Mysiakowski Józef Michał

4)       Poznańska Weronika

5)       Rymus Tomasz

6)      Kuc Urszula

7)      Staniszewska Anna

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Zeńboku

 

 

 

1)       Falęta Joanna

2)      Goryszewska Małgorzata

3)       Bąkowska Agnieszka

4)       Podlaska Anita

5)       Kaczorek Iwona Lidia

6)      Pingielska Ewa Wiktoria

7)      Olszewska Joanna zam. Pniewo - Czeruchy zam. Przybyszewo zam. Lekowo zam. Klice zam. Szulmierz zam. Zeńbok zam. Regimin

 

 

 

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Pniewie - Czeruchach

1)    Kucińska Anna Zofia                              zam.

2)    Mieczkowska Małgorzata Anna zam.

3)     Gralewska Monika Sylwia                    zam.

4)     Derewicz Wioleta Paulina                   zam.

5)    Polulis Bożena                                         zam.

6)    Chrzustek Katarzyna                             zam.

7)    Parypińska Żaneta                                 zam.

 

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Szulmierzu

1)    Olszewska Joanna

2)    Nawotka Paweł

3)     Frączkowska Małgorzata

4)     Derewicz Magdalena

5)     Bielska Bożena

6)    Jaskulska Katarzyna

7)    Wiktorowicz Danuta

§2

Składy osobowe Komisji Obwodowych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2014 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 784
05 maja 2014 15:08 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [image4063.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 maja 2014 15:05 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl