Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Główny Księgowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regiminie - II Nabór

Regimin, dnia 5 stycznia 2009 roku.

 

Gminna Biblioteka Publiczna
w Regiminie

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko pracy – Główny Księgowy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regiminie.

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Parypińska Żaneta - Targonie
2. Barbara Sadowska - Ciechanów