Urząd Gminy w Regiminie

Nabór pracowników zobacz archiwum »

LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Załącznik Nr 4
do Regulaminu naboru na
wolne stanowisko urzędnicze w
GOPS w Regiminie

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

REFERENT

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W REGIMINIE

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia w dniu 08.05.2017r przez Komisję Rekrutacyjną analizy dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS w Regiminie – REFERENT,

do drugiego etapu naboru zakwalifikowani zostali następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu naboru z dnia 19.04.2017r.:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

KAMIL PAWEŁ KUSKOWSKI

GRUDUSK

2.

MAGDALENA SKORUPSKA

LEKÓWIEC

3.

AGNIESZKA SZYMCZAK

REGIMIN

 

 

Regimin, dnia 08.05.2017r.

 

Kierownik                   
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tadeusz Lewandowski 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: TADEUSZ LEWANDOWSKI
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2017 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zwierzchowski
Ilość wyświetleń: 577
09 maja 2017 09:31 Krzysztof Zwierzchowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl