Urząd Gminy w Regiminie

Wybory Samorządowe 2014 zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE z dnia 25 listopada 2014r.

Wybory Samorządowe 2014

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie ZWOŁANIA PIERWSZEJ SESJI nowo wybranej RADY GMINY W REGIMINIE w celu złożenia ŚLUBOWANIA PRZEZ RADNYCH I WÓJTA wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów,...

czytaj więcej o POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE z dnia 25 listopada 2014r. »

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE Z DNIA 4 LISTOPADA 2014 r.

Wybory Samorządowe 2014

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE Z DNIA 4 LISTOPADA 2014 r. dotyczący RZEKOMYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI podczas LOSOWANIA SKŁADU OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 w REGIMINIE, które zostało przeprowadzone w dniu 22 października 2014r....

czytaj więcej o KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE Z DNIA 4 LISTOPADA 2014 r. »

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 23 października 2014 r.

Wybory Samorządowe 2014

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 23 października 2014 r. o ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH na WÓJTA GMINY REGIMIN do Rady Gminy w Regiminie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 23 października 2014 r. »

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 22 października 2014 r.

Wybory Samorządowe 2014

O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych LISTACH KANDYDATÓW na RADNYCH do Rady Gminy w Regiminie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 22 października 2014 r. »

UCHWAŁA NR 5/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 22 października 2014 r.

Wybory Samorządowe 2014

U C H W A Ł A NR 5/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

czytaj więcej o UCHWAŁA NR 5/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 22 października 2014 r. »

UCHWAŁA NR 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 22 października 2014 r.

Wybory Samorządowe 2014

U C H W A Ł A NR 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 22 października 2014 roku w sprawie PRZYZNANIA NUMERÓW LISTOM kandydatów KOMITETÓW WYBORCZYCH zarejestrowanym w wyborach do RADY GMINY w Regiminie, zarządzonych...

czytaj więcej o UCHWAŁA NR 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 22 października 2014 r. »

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 20 października 2014 r.

Wybory Samorządowe 2014

I N F O R M A C J A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 20 października 2014 roku w sprawie LOSOWANIA KANDYDATÓW do składów OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 w Regiminie, Nr 2 w Zeńboku, Nr 3 w Pniewie-Czeruchach i Nr 4 w Szulmierzu....

czytaj więcej o INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 20 października 2014 r. »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 16.10. 2014 r.

Wybory Samorządowe 2014

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 16.10. 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o NUMERACH i GRANICACH OBWODÓW głosowania oraz wyznaczonych SIEDZIBACH obwodowych komisji wyborczych....

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 16.10. 2014 r. »

UCHWAŁA NR 3/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 29 września 2014

Wybory Samorządowe 2014

U C H W A Ł A Nr 3/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 29 września 2014 w sprawie powołania PEŁNOMOCNIKA do spraw OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Gminnej Komisji Wyborczej w Regiminie na wniosek Wójta Gminy.

czytaj więcej o UCHWAŁA NR 3/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE z dnia 29 września 2014 »

Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.