Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Regiminie
https://bip.regimin.pl

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W REGIMINIE z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Podaje się do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy Regimin zarządzeniem nr 54/201 z dnia 17 sierpnia 2015 roku powołał Obwodową Komisję do Spraw Referendum Nr 1 z siedzibą w Urzędzie Gminy
w Regiminie, Regimin 22 w następującym składzie:

 

1) Paulina Milena Różycka - zam. Mościce

2) Ewa Jurczak - zam. Lekowo

3) Anna Więckiewicz - zam. Regimin

4) Hanna Agata Dziubińska - zam. Pawłowo

5) Józef Michał Mysiakowski - zam. Regimin

6) Martyna Winiarska - zam. Szulmierz

7) Katarzyna Płuciennik - zam. Klice

8) Tomasz Jurczak – zam. Lekow

9) Anna Hanna Kowalska – zam. Regimin

 

Komisja na pierwszym posiedzeniu wybrała:

 

na przewodniczącego Komisji – Ewa Jurczak

na zastępcę przewodniczącego – Martyna Winiarska