Budżet - archiwum

Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 23 września 2008 roku

Zarządzenie Nr 61/2008
Wójta Gminy Regimin
z dnia 23.09.2008 r.

w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 186 ust.1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje :

§ 1
1. Ustala się układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 – nr 2.
2. Ustala się układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy na 2008 rok, zgodnie
z załącznikami nr 3 – nr 7 do Zarządzenia.
3. Układ wykonawczy budżetu Gminy określony w punkcie 1 i 2 ustala się w związku
z Zarządzeniami Wójta Gminy Regimin nr 45/2008 z dnia 18.07.2008r i nr 60/2008 z dnia 16.09.2008r oraz Uchwałą Rady Gminy Regimin nr XXIII/112/08 z dnia 09.09.2008r w sprawie zmian w budżecie gminy Regimin na rok 2008. 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2008 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1288
28 października 2008 08:33 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
28 października 2008 08:33 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.