Budżet - archiwum

Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 30 września 2008 roku

Zarządzenie Nr 63/2008
Wójta Gminy Regimin
z dnia 30.09.2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 188 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje:

§1
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 33.454 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
Dochody budżetu Gminy po wyżej wymienionych zmianach wynoszą: 11.714.584zł.

§2
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 40.054 zł i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 6.600 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. 
Wydatki budżetu Gminy po wyżej wymienionych zmianach wynoszą: 16.044.574 zł.

§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 63/2008 Wójta Gminy z dnia 30.09.2008 r.

W związku z pismami:
1. FIN I 301/3011/801/66/08 z dnia 23.09.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia środków w dziale 801 rozdział 80195 zwiększono budżet na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników; po stronie dochodów w paragrafie 2030 i po stronie wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 9.698zł.
2. FIN I 301/3011/852/160/08 z dnia 23.09.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia środków na wypłatę zasiłków okresowych w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 12.800 zł; po stronie dochodów w paragrafie 2030 i po stronie wydatków w paragrafie 3110.
3. FIN I 301/3011/854/62/08 z dnia 15.09.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie przyznania środków w kwocie 10.956 zł na zakup podręczników zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008r w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r.
Ponadto dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w zakresie przesunięć między paragrafami w ramach działów: 600, 750, 754 i 900.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2008 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1097
28 października 2008 08:42 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
28 października 2008 08:41 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.