Budżet - archiwum

Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 13 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 64/2008
Wójta Gminy Regimin
z dnia 13.10.2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 188 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje:

§1
Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 18.260 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
Dochody budżetu Gminy po wyżej wymienionych zmianach wynoszą 11.732.844 zł.

§2
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 41.124 zł i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 22.864 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. 
Wydatki budżetu Gminy po wyżej wymienionych zmianach wynoszą: 16.062.834 zł.

§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 64/2008 Wójta Gminy z dnia 13.10.2008 r.

W związku z pismami:
1. FIN I 301/3011/854/70/08 z dnia 06.10.2008r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia środków w dziale 854 rozdział 85415 zwiększono budżet na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników; po stronie dochodów w paragrafie 2030 i po stronie wydatków w paragrafie 3240 o kwotę 18.260zł.
Ponadto dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w zakresie przesunięć między paragrafami w ramach działów: 700, 754, 801, 852 i 900.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2008 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1222
28 października 2008 08:46 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
28 października 2008 08:46 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.