Budżet - archiwum

Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 14 listopada 2008 roku

Zarządzenie Nr 72/2008
Wójta Gminy Regimin
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy w Regiminie zarządza, co następuje:

§1
1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz opracowaną prognozą łącznej kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego przedstawić:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, 
2) Radzie Gminy w Regiminie.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2008 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1465
26 listopada 2008 13:30 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
26 listopada 2008 13:30 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.