Budżet - archiwum

Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 78/2008
Wójta Gminy Regimin
z dnia 15.12.2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 188 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje :

§1
Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 24.781 zł i zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 24.781 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. 
Wydatki budżetu Gminy po wyżej wymienionych zmianach wynoszą 13.155.524 zł.

§2
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie. 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 78/2008 Wójta Gminy z dnia 15.12.2008 r.

Dokonano zmian w budżecie gminy po stronie wydatków w zakresie przesunięć w ramach działów. Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektorów szkół i Kierownika GOPS. Przesunięcia wydatków w ramach działów mają na celu zabezpieczenie pokrycia wydatków bieżących szkół i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zobowiązań. Środki pochodzą z oszczędności w innych rozdziałach i paragrafach.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2009 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1962
19 stycznia 2009 13:13 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika.
19 stycznia 2009 13:12 (Przemysław Bugdal) - Utworzenie dokumentu.