Deklaracja dostępności

mazowieckie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.regimin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Sekretariat Urzędu Gminy , adres e-mail: ug@regimin.pl , telefon: (+48 23) 681 17 56.

Informacja zwrotna

Sekretariat Urzędu Gminy

Postępowanie odwoławcze

Sekretariat Urzędu Gminy

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 15:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Piotrowska
Ilość wyświetleń: 34
22 września 2020 15:47 (Magdalena Piotrowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 15:47 (Magdalena Piotrowska) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
22 września 2020 15:46 (Magdalena Piotrowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.