Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN – ETAP VIII”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Regimin – etap VIII” Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azb

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/20. NAZWA ZADANIA:PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN

REGIMIN, 2020-06-22 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/20

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/20. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

Numer sprawy: 03/20 REGIMIN, 2020-06-04 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/20. NAZWA ZADANIA: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/20. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN

Numer sprawy: 04/20 REGIMIN, 2020-05-26 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/20. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN

REGIMIN, 2020-05-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/20. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. KOZICZYN Działając na podstawie art. 40 ust. 1&

ZAPYTANIE OFERTOWE DO KWOTY 30 000 EURO NA USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Z TERENU GMINY REGIMIN

Zapytanie ofertowe „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Regimin Wójt Gminy Regimin zapras

ZAPYTANIE OFERTOWE DO KWOTY 30 000 EURO NA ODNOWĘ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE GMINY REGIMIN

Regimin 17.04.2020 Znak sprawy 03/20…… Urząd Gminy w Regiminie ul. Adama Rzewuskiego 19 06-461 Regimin ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: URZĄD GMINY W REGIMINIE, &