Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Karniewo w sprawie wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Publicznie Dostępnym Wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Regirnin: www. https://bip.regimin.pl w zakładce "komunikaty" i na stronie...

czytaj więcej o Komunikat dla mieszkańców miejscowości Karniewo w sprawie wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Regimin z dn.07.01.2019r o zakończeniu postępowania administracyjnego

Komunikaty

Regimin,2019-01-07 Nr 6220.2.2017.2018.2019 Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz....

czytaj więcej o Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Regimin z dn.07.01.2019r o zakończeniu postępowania administracyjnego »

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z dnia 26.11.2018r.

Komunikaty

Regimin, 2018.11.26 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z dnia 26.11.2018r. »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN z dn 09.11.2018r.

Komunikaty

Regimin, 2018.11.09 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN z dn 09.11.2018r. »

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s środowiskowych uwarunkowań.......

Komunikaty

Regimin, 2018.10.22 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s środowiskowych uwarunkowań....... »

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Regimin etap 1

Komunikaty

Regimin, dnia 25.09.2018 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Regimin etap 1 »

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ooś dot. instalacji do przetwarzania odpadów ...

Komunikaty

Regimin,2018.09.18 Nr 6220.2.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin Na podstawie art.6, art. 7, art.8, art.9 art.10, art.61 § 4, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U....

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ooś dot. instalacji do przetwarzania odpadów ... »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN »

Realizacja: IDcom.pl