Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Regimin z dnia 28.06.2019

Komunikaty

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2081,...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Regimin z dnia 28.06.2019 »

Komunikat Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowe Gospodarsto Wodne Wody Polskie

Komunikaty

WA.ZUZ.1.421.7.2019.MG Dotyczy: wniosku z dnia 13 lutego 2019 r. (data wpływu dnia 19 lutego 2019 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Pławnica w km 8+900 zlokalizowanego w ciągu drogi...

czytaj więcej o Komunikat Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowe Gospodarsto Wodne Wody Polskie »

Realizacja: IDcom.pl