Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty

Nr 6733.1.2019 Regimin, 2019-07-05 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn.zm.) oraz art....

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego »

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Regimin z dnia 28.06.2019

Komunikaty

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2081,...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Regimin z dnia 28.06.2019 »

Komunikat dla mieszkańców wsi Regimin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla AM-Plast

Komunikaty

Komunikat dla mieszkańców wsi Regimin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla AM-Plast 6220.2.2018.2019 Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Publicznie Dostępnym Wykazie...

czytaj więcej o Komunikat dla mieszkańców wsi Regimin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla AM-Plast »

Komunikat Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowe Gospodarsto Wodne Wody Polskie

Komunikaty

WA.ZUZ.1.421.7.2019.MG Dotyczy: wniosku z dnia 13 lutego 2019 r. (data wpływu dnia 19 lutego 2019 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Pławnica w km 8+900 zlokalizowanego w ciągu drogi...

czytaj więcej o Komunikat Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowe Gospodarsto Wodne Wody Polskie »

Informacja Wójta Gminy Regimin w sprawie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej w Pawłowie

Komunikaty

Znak: 6220.5.2018.2019 Regimin, 18.03.2019 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY REGIMIN o opiniach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 615 od km 22+463,50 do km 24+074,00 w miejscowości...

czytaj więcej o Informacja Wójta Gminy Regimin w sprawie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej w Pawłowie »

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Karniewo w sprawie wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Publicznie Dostępnym Wykazie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Regirnin: www. https://bip.regimin.pl w zakładce "komunikaty" i na stronie...

czytaj więcej o Komunikat dla mieszkańców miejscowości Karniewo w sprawie wydanej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach »

Realizacja: IDcom.pl