Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Regimin 2008 - 04 - 07 Nr 7624 / 1 /2008 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art.46 a ust.1 i 7 pkt.4 , art. 48 ust.2 pkt.1 , art. 56 ust. 2, 3 , 4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U.z 2008r. Nr 25, poz.150 ) oraz art. 104 ustawy z dnia...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu pożarniczego STAR 660

Wójt Gminy Regimin zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2008r. z dnia 01.04.2008r. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu pożarniczego STAR 660 Nr rej. CAC 4638 będącego własnością Gminy Regimin Cena wywoławcza 2.500,00 zł (bez podatku VAT) Do ceny pojazdu ustalonej w przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia...

Decyzja dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodociąg Pniewo Wielkie

Regimin, 2008.03.07 Nr 7632/2/08 D E C Y Z J A Na podstawie art.104 i art. 105 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w związku z art. 46 i 51 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm./, § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów...

Konkurs na najładniejszą posesję w 2008 roku

Wójt Gminy Regimin, kontynuując tradycję z poprzedniego, 2007 roku, ogłasza "Konkurs na najładniejszą posesję w 2008 roku". Zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy, którzy uznają, iż ich posesja czy ogród wart jest uznania o przesłanie zgłoszenia do konkursu do sekretariatu UG. Tutaj też można otrzymać Regulamin Konkursu oraz...

POSTANOWIENIE dot. odstąpienia od sporządzenia raportu

Regimin 2008.02.13 Nr 7610/1/08 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r.Nr 98, poz, 1071 ze zm.) w związku z art.51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.) postanawiam odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania...

REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROLNIKÓW

Od 1 stycznia 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników. Warunki, które muszą spełnić rolnicy aby ubiegać się o refundacje są następujące: - Podleganie ubezpieczeniu...

obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie z 18.01.2008r.

Regimin,2008.01.18 Nr 7632/1/ 08 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ informuję że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia –budowa...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin z 28.01.2008 r.

Regimin,2008.01.28 Nr 7632/3/ 08 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ informuję że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia –budowa...