Urząd Gminy w Regiminie

Mapa strony

Urząd Gminy w Regiminie
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Struktura urzędu
Referaty
Samodzielne stanowiska
Organy
Wójt i władze urzędu
Rada Gminy
Jednostki podległe
Instytucje kultury
Oświata
Pomoc społeczna
Szkoły podstawowe
Jednostki pomocnicze
Sołectwa
Informacje
Prawo lokalne
Zarządzenia
Statut
Regulamin
Uchwały Rady
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Budżet
Strategia rozwoju
Programy działania
Protokoły z sesji
Organizacje Pozarządowe
Konkurs Ofert
Aktualności - informacje
Praca
Nabór pracowników
Wybory
Wybory Parlamentarne 2015
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory Samorządowe 2014
Samorządowe
Do Parlamentu UE 2014
Wybory Prezedenta RP
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Wybory do Parlamentu UE 2019
Wybory Samorządowe 2018
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019
Ogłoszenia
Przetargi
Oferty Inwestycyjne
Komunikaty
Aktualności
Rada Gminy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - nagrania i transmisja obrad
Nagrania z sesji, elektroniczne głosowanie
Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego Rady Gminy
Środowisko naturalne
Wniosek o wycinkę drzew
Publicznie dostępne informacje o środowisku i jego ochronie
Program usuwania azbestu z terenu gminy Regimin
Zaadoptuj psa ze schroniska
Planowane działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Regimin
Planowane działania na rzecz ochrony środowiska 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku
Program Rewitalizcji Gminy Regimin na lata 2016-2023
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wybory ławników
Petycje
Interpelacje
Ochrona Danych Osobowych
Klauzula informacyjna Urządu Gminy w Regiminie
Klauzula informacyjna Urządu Stanu Cywilnego w Regiminie
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego Urządu Gminy w Regiminie
Sprawozdania finansowe gminy, urzędu i podległych jednostek
Gmina Regimin
2018 r.
Urząd Gminy w Regiminie
2018 r.
Szkoła Podstawowa w Regiminie
2018r.
Szkoła Podstawowa w Zeńboku
2018 r.
Szkoła Podstawowa w Szulmierzu
2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie
2018 r.
Gminny Zakład Komunalny w Regiminie
2018r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie
2018 r.
Raport o stanie gminy
2018r.
Regulamin Monitoringu wizyjnego
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl