Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zmianie godziny Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Z przyczyn niezależnych XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Regiminie zaplanowana na dzień 25 września 2020r. odbędzie się o godzinie 14:00.

Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Regimin 12.08.2020 r. Mieszkańcy Gminy Regimin  

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego...

Wytyczne dla rolników dotyczące wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu uboju na użytek własny oraz wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu tzw. "rzeźni rolniczej"

w załączeniu: Poradnik wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny; Poradnik wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu "rzeźni rolniczej"

Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. w Gminie Regimin

Gminny Komisarz Spisowy w Regiminie ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. w Gminie Regimin