Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego...

Wytyczne dla rolników dotyczące wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu uboju na użytek własny oraz wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu tzw. "rzeźni rolniczej"

w załączeniu: Poradnik wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny; Poradnik wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu "rzeźni rolniczej"

Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. w Gminie Regimin

Gminny Komisarz Spisowy w Regiminie ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. w Gminie Regimin

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin

Regimin, 01.06.2020 r. Na podstawie § 98 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin w dniu 03.06.2020 r. /środa/ o godz.10:00, w

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin

Regimin, 01.06.2020 r. Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy R

XXI Sesji Rady Gminy Regimin

Regimin 27.05.2020 r. Mieszkańcy Gminy Regimin &