Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Regimin o możliwości składania przez Spółki Wodne działające na terenie Gminy Regimin, wniosków o otrzymanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Regimin, 24.03.2020r. OŚ.0006.1.2019.2020 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Regimin informuje, iż w terminie od 01.04.2020r. do 17.04.2020r. możliwe jest składanie przez Spółki Wodne działające na terenie Gminy Regimin, wniosków o otrzymanie pomocy finansow

Ocena jakości wody dla wodociągów gminy Regimin

Podaje się do publicznej wiadomości "Ocenę jakości wody" dla wodociągów gminy Regimin wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin w dniu 19.03.2020 r. /czwartek/ o godz....

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 98 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin w dniu 19.03.2020 r. /czwartek/ o godz.14:

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Regiminie uprzejmie informuję, iż dnia 5 marca 2020r. o godz. 15:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pawłowo. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Regiminie uprzejmie informuję, iż dnia 5 marca 2020r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Regimin, 2020-01-30 GN.6840.1.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65) W

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Regiminie informuję, iż 5 lutego 2020r. o godz. 16:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie informacyjne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Karniewo. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.