Urząd Gminy w Regiminie

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI W LEKOWIE

Aktualności

Wójt Gminy Regimin ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości polożonej w Lekowie, zgodnie z zamieszczonym załącznikiem

czytaj więcej o PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI W LEKOWIE »

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE

Aktualności

Uchwała Nr 3/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Regiminie z dnia 12 września 2018r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Regiminie na wniosek Wójta Gminy.

czytaj więcej o INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE »

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE

Aktualności

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy, wyborze przewodniczącego...

czytaj więcej o INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE »

POWOŁANIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Aktualności

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I powołał Gminną Komisję Wyborczą w Regiminie, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19,06-461 Regimin: Karolina Michalina Dąbrowska, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez...

czytaj więcej o POWOŁANIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ »

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP VII

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZWIE

Aktualności

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP VII DOFINANSOWANO PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE, W FORMIE DOTACJI, W KWOCIE 17 605,86 ZŁ

czytaj więcej o UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP VII »

OBWIESZCZNIE W Ó J T A GMINY R E G I M I N z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y R E G I M I N z dnia 21 sierpnia 2018 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., - Kodeks wyborczy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz.754 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVIII...

czytaj więcej o OBWIESZCZNIE W Ó J T A GMINY R E G I M I N z dnia 21 sierpnia 2018 roku »

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I

Aktualności

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I podał do publicznej wiadomości komunikaty dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

czytaj więcej o Komunikaty Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN »

Realizacja: IDcom.pl