Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Regimin etap 1

Regimin, dnia 25.09.2018 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglą

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicznego.......

Regimin,2017.12.22 Nr 6733.8.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ...

Regimin,2017.11.08 Nr 6220.2.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin Na podstawie art.6, art. 7, art.8, art.9 art.10, art.61 § 4, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257/ w związku z art. 33 ust.2 pkt 2 tiret a ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu...

obwiaszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia...

Regimin,2017.07.31 Nr 6733.4.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 1