Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcie postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 106,348 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi powiatowej w Pniewie - Czeruchach (K-453-10)

WIŚ.II.AB.7120-K/453/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcie postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 104,462 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi gminnej w Pawłowie (K-452-10)

WIŚ.II.AB.7120-K/452/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - wszczęcie postępowania w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 102,598 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie Pawłowa i Pawłówka (K-451-10)

WIŚ.II.BG1.7120-K/451/10 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) że zostało, na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

Regimin, 2010.12.27 Nr 7624/6/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku NATURA Sp. z o.o. w Trzciance postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowy gorzelni wraz z biogazownią, wytwarzającą energ ...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec.celu publ.

Regimin,2010.06.28 Nr 7331/10/10 OBWIESZCZENIE

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o srodowiskowych...

Regimin, 2010.05.17 Nr 7624/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych...

Regimin, 2010.05.17 Nr 7624/3/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych uwarunkow.

Regimin, 2010.05.10 Nr 7624/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN