Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec.celu publ.

 

Regimin,2010.06.28

Nr 7331/10/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

 

Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że postępowanie wszczęte w dniu 01.06.2010 r. na wniosek Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy drogi dojazdowej i przebudowy rowu melioracyjnego dla planowanej w Targoniach budowy oczyszczalni ścieków - zostało zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 28.06.2010 r.

Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Targonie

  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

  3. a/a

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2010 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2388
29 czerwca 2010 09:03 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.