Komunikaty

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

 

Regimin, 2010.06.08

Nr 7624/5/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/ Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm./, informuję, że w postępowaniu wszczętym dnia 10.03.2010 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia –przebudowa drogi gminnej relacji Regimin - Kliczki - została wydana decyzja Wójta Gminy w Regiminie z dnia 08.06.2010 r. Strony mają prawo zapoznania się z jej treścią w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

Rozdzielnik:

  1. Strona internetowa Urzędu Gminy Regimin

  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Regiminie

  3. Mieszkańcy wsi Regimin i Kliczki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2010 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2444
09 czerwca 2010 12:04 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.