Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

Regimin, 2009.12.30 Nr 7331/23/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN &n

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

Regimin, 2009.12.30 Nr 7331/24/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN &n

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

Regimin, 2009.12.30 Nr 7331/25/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN &n

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin na lata 2009-2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie przedstawia do konsultacji społecznych projekt: "Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin na lata 2009-2015". Uwagi lub wnioski dotyczące przedstawionego dokumentu można zgłaszać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Warszawa, 14.12.2009r. WOJEWODA MAZOWIECKI PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa WIŚ.II.MS.7120-K/461/09 OBWIESZCZENIE Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. la w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) na wniosek inwestora PKP Polskie Linie...

Ogłoszenie dot. zużytego sprzętu elektronicznego

Regimin 2007-03-01 OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Regiminie informuje, że zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać w punkcie zakupu nowego sprzętu (każdy sklep sprzedający sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma obowiązek przyjąć...

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Regiminie informuje o wyłożeniu Projektów uproszczonych planów urządzania lasu do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 12 w godzinach od 8 00 do 16 00. Jednocześnie informujemy , że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego. W związku z powyższym...

obwieszczenie w/s wydobycia kruszywa

Regimin, 2009.10.19 WÓJT GMINY REGIMIN Nr 7624/14/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGI