Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin ...

Regimin,2014.10.28 Nr 6733.3.2014 OBWIESZCZENIE

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin .....

Regimin,2014.06.17 Nr 6733.2.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administr

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin ...

Regimin,2014.06.05 Nr 6733.4.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administr

obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie...

Regimin, 2014.06.02 6220.2.2014 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./, w związku z art. 33 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw ...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin...

Regimin, 2014.05.05 6220.2.2014 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./, w związku z art. 33 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe

obwieszczenie Wójta Gminy w Regiminie....

Regimin,2014.04.29 Nr 6733.4.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2012r., poz .647/-

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 20 marca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów postępowanie administracyjne w sprawie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Regiminw/s lokalizacji celu...

Regimin,2014.04.02 Nr 6733.3.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2012r., poz .647/-

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin dot. budowy drogi gminnej Karniewo - Targonie

Regimin,2014.04.03 6733.2.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planow

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o ...

Regimin,2014.03.12 6220.4.2013.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ...