Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Wójta Gminy Regiminw/s lokalizacji celu...

 Regimin,2014.04.02

Nr 6733.3.2014

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

               Zgodnie z  art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r.  – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2012r., poz .647/- informuję, że zostało wszczęte postępowanie  -  dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy drogi gminnej na terenie działek:

 nr 15/1;16/1;30;31;32/1;32/1;32/2;32/3;33/134/1;35/1;41 w m. Kozdroje,

 nr 133 w m. Szulmierz  oraz

nr 41;53/1;55/1;57/1;58/1;59/1;61/1;62/1;63/1;65/1;83;86/1;86/2;87/1;88/1;89w m. Przybyszewo.      

         Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie         / pok. nr 13/.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy w Regiminie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 

Rozdzielnik:

  1. 1.     Tablica ogłoszeń  oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie
  2. 2.     Mieszkańcy wsi Przybyszewo

 

 

 

 

 

                                                  

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2014 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 743
04 kwietnia 2014 14:20 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl