Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin dot. budowy drogi gminnej Karniewo - Targonie

  Regimin,2014.04.03

6733.2.2014 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

              Zgodnie z  art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z 14.06.1960r.  – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2012r., poz .647/- informuję, że zostało wszczęte postępowanie  -  dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy drogi gminnej transportu rolnego Karniewo – Targonie  na terenie działek nr 61;94/3;99/1;101/1;102/1;104/1;105/1;106/1;107/1;108/1;109/1;110/1;113;135/4;136/5;136/3;137/1;138/1;139/1;140/1;141/1;142/1;144/1;145/1;146/1;147/1;148/1;149/1;151/1;152/1 w m. Karniewo, gm. Regimin

         Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie         / pok. nr 13/.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy w Regiminie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Rozdzielnik:

  1. 1.     Tablica ogłoszeń oraz  BIP  Urzędu Gminy w Regiminie
  2. 2.     Mieszkańcy wsi Karniewo

 

 

 

 

 

                                                  

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2014 15:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 755
03 kwietnia 2014 15:50 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl