Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20 marca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1203W Przywilcz - Nieborzyn - Dzbonie na odcinku Lipa - Dzbonie na działkach o nr ewidencyjnych 107, 224, 166 w miejscowości Lipa, gmina Regimin, 49, 67, 1, 94, 31, 33 w miejscowości Kołaki-Kwasy, nr 56/1, 58, 41 w miejscowości Janowięta i 44/1, 43, 24, 7 w miejscowości Dzbonie, gmina Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 800-1500.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2014 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Tadrzak
Ilość wyświetleń: 1917
22 kwietnia 2014 15:07 Paweł Tadrzak - Dodanie załącznika [image3980.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2014 15:00 Paweł Tadrzak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl