Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin ...

 Regimin,2014.06.05

Nr 6733.4.2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

                Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie  art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U.  z 2012 r. poz.647 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./,  że  zostało  zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 05.06.2014 r. -  postępowanie  w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonego z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie – przebudowy drogi powiatowej Nr 2352W w m. Pniewo Czeruchy. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

    Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Pniewo Czeruchy
  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP  Urzędu Gminy w Regiminie
  3. Pan Wójt Gminy Strzegowo
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2014 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 903
05 czerwca 2014 08:47 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl