Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty (2008) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Komunikaty

Regimin 2008-12-09 Sprawa nr 17A/08 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. Regimin Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: - PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, Zamawiający...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY »

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Komunikaty

Regimin 2008-12-04 Sprawa nr 16A/08 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. Regimin Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: - PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, Zamawiający...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY »

obwieszczenie o zak. postęp.dot. modernizacji gm. sys. komunik. w m. Zeńbok

Komunikaty

Regimin, 2008.11.21 Nr 7632 /13 / 08OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, informuję że zostało zakończone decyzją...

czytaj więcej o obwieszczenie o zak. postęp.dot. modernizacji gm. sys. komunik. w m. Zeńbok »

Ankieta dotycząca aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami

Komunikaty

W związku z przystąpieniem do Aktualizacji "Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami" dla Gm. Regimin Urząd Gminy w Regiminie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o wypełnienie zamieszczonej poniżej Ankiety i przedłożenie...

czytaj więcej o Ankieta dotycząca aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami »

post. Wójta Gm. Regimin w/s oceny oddziaływ. na środow. - modernizacja gmin. sys. komun.

Komunikaty

Regimin,2008.10.14 Nr 7632/13/08P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.51 ust 3 pkt 1oraz art. 51 ust 5 w związku z art.46 ust 4 pkt 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów...

czytaj więcej o post. Wójta Gm. Regimin w/s oceny oddziaływ. na środow. - modernizacja gmin. sys. komun. »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. modernizacja gmin. sys. komunik.

Komunikaty

Regimin,2008.09.29 Nr 7632/13/08 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ - informuję że zostało wszczęte z urzędu postępowanie...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. modernizacja gmin. sys. komunik. »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07.10.2008 r.

Komunikaty

RG.7624-20/07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07.10.2008 r. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 3, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), informuję...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07.10.2008 r. »

Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin

Komunikaty

Regimin, dnia 30 września 2008 roku. 7224/1d/2008 Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości, nr...

czytaj więcej o Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin »

Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin

Komunikaty

Regimin, dnia 30 września 2008 roku. 7224/1c/2008 Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości, nr...

czytaj więcej o Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin »

Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin

Komunikaty

Regimin, dnia 30 września 2008 roku. 7224/1b/2008 Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości, nr...

czytaj więcej o Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin »

Realizacja: IDcom.pl