Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Regimin 2008-12-04

obwieszczenie o zak. postęp.dot. modernizacji gm. sys. komunik. w m. Zeńbok

Regimin, 2008.11.21 Nr 7632 /13 / 08OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14

Ankieta dotycząca aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami

W związku z przystąpieniem do Aktualizacji "Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami" dla Gm. Regimin Urząd Gminy w Regiminie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o wypełnienie zamieszczonej poniżej Ankiety i przedłożenie jej w pok. nr 12 lub przesłanie elektroniczne na adres: joannaregimin@o2.pl do dnia 16 listopada...

post. Wójta Gm. Regimin w/s oceny oddziaływ. na środow. - modernizacja gmin. sys. komun.

Regimin,2008.10.14 Nr 7632/13/08P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.51 ust 3 pkt 1oraz art. 51 ust 5 w związku z art.46 ust 4 pkt 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać...

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. modernizacja gmin. sys. komunik.

Regimin,2008.09.29 Nr 7632/13/08 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ -

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07.10.2008 r.

RG.7624-20/07 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 07.10.2008 r. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 3, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...

Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin

Regimin, dnia 30 września 2008 roku. 7224/1d/2008 Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin Lp.

Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin

Regimin, dnia 30 września 2008 roku. 7224/1c/2008 Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin Lp.

Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin

Regimin, dnia 30 września 2008 roku. 7224/1b/2008 Wójt Gminy Regimin ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin Lp.