Komunikaty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                                                                                           Regimin 2008-12-09

 

 

 

 

Sprawa nr 17A/08

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. Regimin

 

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:

- PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

   

  1. Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

 

 

ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH, WOD-KAN ENERGETYCZNYCH, HANDLU I  USŁUG  M. M. Młyńscy                                                                               

adres        06-400 Ciechanów ul. Śmiecińska 8

 

Za kwotę brutto:     10.246,71  

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008.12.09
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: jaskólski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2008 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 5160
09 grudnia 2008 11:44 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.