Komunikaty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

        Regimin 2008-12-04

 

 

 

Sprawa nr 16A/08

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. Regimin

 

 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:

- PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

   

  1. Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

 

 

ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH, WOD-KAN ENERGETYCZNYCH, HANDLU I  USŁUG  M. M. Młyńscy                                                                               

adres        06-400 Ciechanów ul. Śmiecińska 8

 

Za kwotę brutto:      26.089,49  

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008.12.04
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: jaskólski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2008 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 4959
05 grudnia 2008 11:20 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.