Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicznego.......

Regimin,2017.12.22 Nr 6733.8.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ...

Regimin,2017.11.08 Nr 6220.2.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin Na podstawie art.6, art. 7, art.8, art.9 art.10, art.61 § 4, art.77 oraz art.79 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017r. , poz. 1257/ w związku z art. 33 ust.2 pkt 2 tiret a ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu...

obwiaszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia...

Regimin,2017.07.31 Nr 6733.4.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia postęp. o lokaliz. inwest. celu publicznego

Regimin,2017.07.18 Nr 6733.3.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. dot. lokaliz. inwest. celu publicznego

Regimin,2017.06.28 Nr 6733.3.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin...

Regimin, 2017.03.17 Nr 6220.2.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 33 ust. 1 , w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z

Informacja dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województawa Mazowieckiego

W załączeniu Zawiadomienie i Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w plikach PDF.