Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. dot. lokaliz. inwest. celu publicznego

                                                                                    Regimin,2017.06.28

Nr 6733.3.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

              Zgodnie z  art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r.  – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. 2016,poz.23./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2016r., poz .778/- informuję, że zostało wszczęte postępowanie  -  dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowy sieci energetycznej w m. Karniewo .

 

         Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy w Regiminie         / pok. nr 13/.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać do Wójta Gminy w Regiminie w terminie od dnia 3 lipca 2017r. do dnia 10 lipca 2017 r.

 

Rozdzielnik:

  1. 1.    Tablica ogłoszeń  oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie
  2. 2.    Mieszkańcy wsi Karniewo

 

 

 

 

 

                                                     

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2017 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 252
05 lipca 2017 14:17 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl