Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia....

                                                                                                                                               Regimin,2017.07.21

Nr 6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

 

               Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie  art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U.  z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i  art.49 ustawy z 14.06.1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2016r. , poz. 23 ze zm./,  że  zostało  wszczęte postępowanie  w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci wodociągowej w m. Kalisz. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  przedmiotową sprawą w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

         

 

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi  Kalisz
  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP  Urzędu Gminy w Regiminie                        Wójt  

                                                                                                                      mgr Lech Zduńczyk

                                                                                                                           

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2017 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 431
24 lipca 2017 12:29 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl