Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwiaszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia...

 Regimin,2017.07.31

Nr 6733.4.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

                Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie  art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U.  z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i  art.49 ustawy z 14.06.1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2016r. , poz. 23 ze zm./,  że  zostało  zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin postępowanie  w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci wodociągowej w m. Kalisz. Jednocześnie zawiadamiam, wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie w godz. 8.00 – 16.00 / pokój nr 13/ w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                                                                                WÓJT

                                                                                           mgr Lech Zduńczyk

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi  Kalisz
  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP  Urzędu Gminy w Regiminie

                                                                                                        

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2017 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kowalska
Ilość wyświetleń: 462
31 lipca 2017 14:34 Anna Kowalska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl