Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o lokalizacji inwestycji celu ...

Regimin,2012.03.27 Nr 6733.2.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych..........

Regimin,2012.03.12 Nr 6220.2.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o lokalizacji ...

Regimin,2012.02.17 Nr 6733.2.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania adminis

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego....

Regimin,2012.02.16 ROŚ.6733.4.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustaw