Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowisk. uwarunk. - wydobycie kruszywa

 

Regimin,2009.11.12

Nr 7624/14/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko oraz oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227/. informuję, że zostało zakończone decyzją Wójta Gminy Regimin z dnia 12.11.2009 r., postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego ma wydobyciu kruszywa naturalnego - w miejscowości Pniewo Wielkie planowanej przez Inwestora – Romil sp. z o. o. w Warszawie.

Strony mają możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy Regimin, pokój nr 13, w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Rozdzielnik:

  1. Mieszkańcy wsi Pniewo Wielkie

  2. Tablica ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Regiminie

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2009 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2608
13 listopada 2009 11:16 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.