Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

 

Regimin, 2009.12.30

 

Nr 7331/24/09

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

 

 

Na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm/, informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Przybyszewo .

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Gminy Regimin /pok. nr 8/.Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

 

Rozdzielnik:

1.Tablica ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy Regimin

2. Do wiadomości mieszkańcy wsi Przybyszewo

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2009 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Jaskólski
Ilość wyświetleń: 2488
30 grudnia 2009 15:27 (Waldemar Jaskólski) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl