Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych

Komunikaty

7224/1//2011 Regimin,2011-01- 11 Wójt Gminy Regimin ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność niżej wymienionych nieruchomości Gminy Regimin Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości, nr KW Powierzchnia...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych »

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia nowych statutów sołectw

Komunikaty

W związku z przygotowaniem przez Urząd Gminy w Regiminie projektu uchwały w sprawie nadania Statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Regimin na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001...

czytaj więcej o Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia nowych statutów sołectw »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

Komunikaty

Regimin, 2010.12.27 Nr 7624/6/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin informuje, że zostało wszczęte z wniosku NATURA Sp. z o.o. w Trzciance postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec.celu publ.

Komunikaty

Regimin,2010.06.28 Nr 7331/10/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec.celu publ. »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Komunikaty

Regimin, 2010.06.08 Nr 7624/5/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. o lokalizacji celu publicz.

Komunikaty

Regimin,2010.06.08 Nr 7331/10/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. o lokalizacji celu publicz. »

Realizacja: IDcom.pl