Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s środowiskowych ...

Komunikaty

Regimin,2013.04.03 6220.2.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s środowiskowych ... »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s .............

Komunikaty

Regimin, 2013.03.07 Nr 6220.1.2013 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s ............. »

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komunikaty

Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o lokalizacji inwestycji celu ...

Komunikaty

Regimin,2012.03.27 Nr 6733.2.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o lokalizacji inwestycji celu ... »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych..........

Komunikaty

Regimin,2012.03.12 Nr 6220.2.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych.......... »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o lokalizacji ...

Komunikaty

Regimin,2012.02.17 Nr 6733.2.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49 ustawy...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s postępowania o lokalizacji ... »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego....

Komunikaty

Regimin,2012.02.16 ROŚ.6733.4.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz art.49...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji inwestycji celu publicznego.... »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .....

Komunikaty

Regimin,2011.09.06 ROŚ.6220.6.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ..... »

Realizacja: IDcom.pl