Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Komunikaty

Wójt Gminy Regimin informuje, że na stronie Urzędu, w dziale Ochrona środowiska (http://bazagmin.pl/prezentacje_www/regimin/cms/87/ochrona_srodowiska), znajduje się formularz wniosku o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów...

czytaj więcej o Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Komunikaty

WI.II.EA.7047-K/438/09 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.) na wniosek PKP Polskich...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO »

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

Komunikaty

Regimin, 2009.12.30 Nr 7331/23/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm/, informuję, że zostało wszczęte postępowanie...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin »

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

Komunikaty

Regimin, 2009.12.30 Nr 7331/24/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm/, informuję, że zostało wszczęte postępowanie...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin

Komunikaty

Regimin, 2009.12.30 Nr 7331/25/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm/, informuję, że zostało wszczęte postępowanie...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin »

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin na lata 2009-2015

Komunikaty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie przedstawia do konsultacji społecznych projekt: "Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin na lata 2009-2015". Uwagi lub wnioski dotyczące przedstawionego dokumentu...

czytaj więcej o Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Regimin na lata 2009-2015 »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Komunikaty

Warszawa, 14.12.2009r. WOJEWODA MAZOWIECKI PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa WIŚ.II.MS.7120-K/461/09 OBWIESZCZENIE Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. la w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO »

Ogłoszenie dot. zużytego sprzętu elektronicznego

Komunikaty

Regimin 2007-03-01 OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Regiminie informuje, że zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać w punkcie zakupu...

czytaj więcej o Ogłoszenie dot. zużytego sprzętu elektronicznego »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2009 r.

Komunikaty

IMiOŚ.76240-6/09 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2009 r. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

czytaj więcej o Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2009 r. »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowisk. uwarunk. - wydobycie kruszywa

Komunikaty

Regimin,2009.11.12 Nr 7624/14/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 49 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ oraz art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowisk. uwarunk. - wydobycie kruszywa »

Realizacja: IDcom.pl