Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Komunikaty

Regimin, 2010.06.08 Nr 7624/5/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 30 i art.33 ust.1 w związku z art.79 ust. 1 z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. o lokalizacji celu publicz.

Komunikaty

Regimin,2010.06.08 Nr 7331/10/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. o lokalizacji celu publicz. »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o srodowiskowych...

Komunikaty

Regimin, 2010.05.17 Nr 7624/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r....

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o srodowiskowych... »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych...

Komunikaty

Regimin, 2010.05.17 Nr 7624/3/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r....

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych... »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych uwarunkow.

Komunikaty

Regimin, 2010.05.10 Nr 7624/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r....

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środowiskowych uwarunkow. »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środow. uwarunkow.

Komunikaty

Regimin, 2010.05.10 Nr 7624/3/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./, w związku z art.38 ustawy z 3.10.2008 r....

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s dec. o środow. uwarunkow. »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowania

Komunikaty

Regimin, 2010.05.06 Nr 7624/2/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowania »

obwieszczenie Wójta Gminy Regiminw/s przebudowy drogi gminnej w m Kątki

Komunikaty

Regimin,2010.04.26 Nr 7331/410 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że wszczęte...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regiminw/s przebudowy drogi gminnej w m Kątki »

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin

Komunikaty

WYKAZ miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin Lp. Nazwa miejscowości Miejsce umieszczania obwieszczeń i plakatów 1. Regimin Sołecka ...

czytaj więcej o Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin »

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Komunikaty

MINISTER INFRASTRUKTURY BP-6mp-772-120-444/09/10 L.dz.: KO/09/15586 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 9q ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz na podstawie...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY »

Realizacja: IDcom.pl