Urząd Gminy w Regiminie

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowania

Komunikaty

Regimin, 2010.05.06 Nr 7624/2/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.38 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowania »

obwieszczenie Wójta Gminy Regiminw/s przebudowy drogi gminnej w m Kątki

Komunikaty

Regimin,2010.04.26 Nr 7331/410 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./, że wszczęte...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regiminw/s przebudowy drogi gminnej w m Kątki »

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin

Komunikaty

WYKAZ miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin Lp. Nazwa miejscowości Miejsce umieszczania obwieszczeń i plakatów 1. Regimin Sołecka ...

czytaj więcej o Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Regimin »

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Komunikaty

MINISTER INFRASTRUKTURY BP-6mp-772-120-444/09/10 L.dz.: KO/09/15586 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 9q ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz na podstawie...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s przebudowy drogi w m. Kątki

Komunikaty

Regimin, 2010.04.07 Nr 7331/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm/, informuję, że zostało wszczęte postępowanie...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s przebudowy drogi w m. Kątki »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicz. dot przebudowy drogi w m. Kliczki

Komunikaty

Regimin,2010.03.19 Nr 7331/23/09/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./,...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicz. dot przebudowy drogi w m. Kliczki »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s budowy wodociągu w m. Pniewo Wielkie

Komunikaty

Regimin,2010.03.11 Nr 7331/22/09/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./,...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s budowy wodociągu w m. Pniewo Wielkie »

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”

Komunikaty

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) - Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 „Wdrażanie...

czytaj więcej o Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” »

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s przebudowy drogi gminnej Jarluty Małe

Komunikaty

Regimin,2010.03.05 Nr 7331/25/09/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia , na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm./,...

czytaj więcej o obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s przebudowy drogi gminnej Jarluty Małe »

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Komunikaty

Warszawa, 17.02.2010 r. WOJEWODA MAZOWIECKI PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa WIŚ.II.EA.7047-K/438/09 OBWIESZCZENIE Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16,...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO »

Realizacja: IDcom.pl