Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia postęp. o lokaliz. inwest. celu publicznego

Regimin,2017.07.18 Nr 6733.3.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s wszczęcia postęp. dot. lokaliz. inwest. celu publicznego

Regimin,2017.06.28 Nr 6733.3.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin...

Regimin, 2017.03.17 Nr 6220.2.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 33 ust. 1 , w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z

Informacja dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województawa Mazowieckiego

W załączeniu Zawiadomienie i Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w plikach PDF.

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s zakończenia postępowania dot. wodociągu...

Regimin,2016.10.10 Nr 6733.6.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zm./ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępo

obwieszczenie Wójta Gminy Regimin o wszczęciu ...

Regimin,2016.09.20 Nr 6733.6.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz. U. 2016,poz.23./ oraz art. 53 ustawy z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2016r., poz .778/- infor

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regimin i miejscowości Gminy Regimin