Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERTDOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REGIMINIE

Numer sprawy: 08/19 REGIMIN, 2019-08-26 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 08/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA HALI SPORTOW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW W SPRAWIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU. NUMER SPRAWY: 08/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REGIMINIE

Z uwagi na liczne pytania w formie pisemnej jak i zapytania w formie telefonicznej w sprawie podziału na części dotyczącej płatności na 2 etapy budowy zamieszczamy pełną informacje dla Wykonawców.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REGIMINIE

REGIMIN, 2019-08-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/19. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ I SALI GIMNASTYCZNEJ W OBIEKCIE NALEŻĄCYM DO KOMPLEKSU SZKOLNO-SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REGIMINIE

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/19. NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE MODERNIZACJA KLUBU SENIOR+ W LEKOWIE

Numer sprawy: 07/19 REGIMIN, 2019-08-06 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/19. NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE MODERNIZACJA KLUBU SENIOR+ W LEKOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 07/19. NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE MODERNIZACJA KLUBU SENIOR+ W LEKOWIE

REGIMIN, 2019-07-22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/19. Nazwa zadania: UTWORZENIE MODERNIZACJA KLUBU SENIOR+ W LEKOWIE Działając na podstawie art. 40 ust. 1 usta