Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DOTYCZY: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

Numer sprawy 02/20 Regimin, 2020-04-08 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

REGIMIN, 2020-04-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/20. Nazwa zadania: ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM D

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN

REGIMIN, 2020-04-03 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/20. Nazwa zadania: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REGIMIN Działając na podstawie art

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/20. NAZWA ZADANIA:ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

Numer sprawy: 02/20 REGIMIN, 2020-03-18 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 02/20. NAZWA ZADANIA: ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM

REGIMIN, 2020-03-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/20. Nazwa zadania: ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM D

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 01/20. NAZWA ZADANIA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. numer sprawy: 01/20. NAZWA ZADANIA: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH)

REGIMIN, 2020-02-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/19. Nazwa zadania: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM DRÓG GMINNYCH W GMINIE REGIMIN (UTRZYMANIE DR&

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2020