Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Regimin i jednostkach organizacyjnych Gminy

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA

Numer sprawy: 04/19 REGIMIN, 2019-06-05 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/19. NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GRZYBOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

Numer sprawy: 03/19 REGIMIN, 2019-06-04 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/19. NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY:05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LEKOWIE

REGIMIN, 2019-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 05/19. NAZWA ZADANIA: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OCHOTNICZEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 04/19. NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA

REGIMIN, 2019-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 04/19. Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W M. LIPA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NUMER SPRAWY: 03/19.NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GRZYBOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

REGIMIN, 2019-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 03/19. Nazwa zadania: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REGIMIN I GRZYBOWO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: