Wniosek o wycinkę drzew


Komunikat

w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrodyOd 1 stycznia 2017 r. prywatni właścicielenieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek - usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona w grudniu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, która weszła w życie dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r.


Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:

- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o pow. do 25 m2;

- drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a)      100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b)      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. ochroną konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o zmienione przepisy nie jest możliwe usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznawanych za pomniki przyrody.

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła również zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych, gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właściwego organu tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W celu pobrania aktualnej treści ustawy o ochronie przyrody kliknij poniższy link:


Ustawa treśćPobierz wniosek o wycinkę drzew w formacie Adobe Reader
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2015 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 3220
11 stycznia 2017 15:16 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2017 15:14 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2017 15:11 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.