Publicznie dostępne informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz danych o środowisku

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1249)


 

DANE O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE UMIESZCZAMY W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE NA STRONIE EKOPORTALU POD ADRESEM:

 

 

http://wykaz.ekoportal.pl

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2015 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 2147
14 stycznia 2015 11:10 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 11:07 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2015 10:56 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.