Program usuwania azbestu z terenu gminy Regimin

Realizacja programu oraz warunki pomocy ze środków publicznych w zakresie dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu.


W dniu 5 grudnia 2014 r. Rada Gminy Regimin Uchwałą Nr II/5/2014 (przeczytaj uchwałę : Tutaj ) przyjęła zaktualizowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regimin” zawierający inwentaryzację rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Regimin. Realizacja tego programu polegać będzie na finansowaniu ze środków publicznych usuwania wyrobów zawierających azbest. Pomoc obejmuje prace polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu. Dofinansowanie może być udzielone jedynie osobom, które są właścicielami nieruchomości i zostały objęte przyjętą inwentaryzacją (ich adres znajduje się z bazie danych urzędu). Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie. Właściciele, którzy z różnych powodów nie zostali uwzględnieni w przyjętym programie mogą starać się o dofinansowanie dopiero po dokonaniu formalnego zgłoszenia faktu posiadania wyrobów (odpadów) azbestowych. W tym celu powinni poza wnioskiem o dofinansowanie złożyć wypełnione następujące dokumenty:

1)       informację o wyrobach zawierających azbest – plik w załączeniu;

2)       ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – plik w załączeniu; 


Właściciele nieruchomości planujący wymianę pokrycia dachowego lub osoby posiadające na swojej posesji odpady azbestu (czyli zdemontowane pokrycie dachowe) mogą na bieżąco składać w Urzędzie Gminy Regimin wnioski o dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Wnioski złozone do końca roku kalendarzowego będą realizowane w roku następnym. Wójt Gminy Regimin nie udziela wsparcia finansowego na wykonanie nowego pokrycia dachowego. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

 

Szczegółowych informacji w zakresie warunków, sposobu i terminów realizacji wniosków o dofinansowanie udziela pracownik Joanna Olszewska inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i działalności gospodarczej tel. 23 681 1756 w. 46


 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formularz wniosku o dofinansowanie w formacie Microsoft Word

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formularz wniosku o dofinansowanie w formacie Adobe Reader

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyrobach zawierających azbest w formacie Microsoft Word

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyrobach zawierających azbest w formacie Adobe Reader

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocena stanu technicznego wyrobów w formacie Microsft Word

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocena stanu technicznego wyrobów w formacie Adobe Reader

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkodliwość azbestu i obowiązki mieszkańców

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimin - Program usuwania_azbestu w formacie Acrobat Reader

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regimin - mapa szczegolowa w formacie Acrobat Reader

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport z inwentaryzacji w Regiminie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2015 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 3990
23 stycznia 2015 14:54 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
22 stycznia 2015 12:44 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
22 stycznia 2015 12:43 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.