Planowane działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza

Szanowni Mieszkańcy Gminy REGIMIN,

 

Gminny samorząd planuje wspierać finansowo mieszkańców posiadających zameldowanie na terenie Gminy w ich przedsięwzięciach proekologicznych realizowanych w budynkach mieszkalnych. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zapewni bezpieczeństwo energetyczne gminy.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia – prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Wypełniona ankieta to szansa na pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

   Jeżeli ankieta nie zostanie wypełniona, Gmina nie będzie miała informacji o stanie aktualnym i ewentualnych potrzebach mieszkańców w zakresie wspierania działań proekologicznych.

 

W związku z tym zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy REGIMIN o wypełnienie niniejszej ankiety. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej Gminy.


Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do: 17 lipca 2015r.

UWAGA:  Termin składania ankiet został przedłużony do 10.08.2015r. 


W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Regiminie , Panią Sekretarz Małgorzatą Kosińską tel. 23 681 1756  w. 22


 

Wójt Gminy REGIMIN

 

       Lech Zduńczyk


 Pobierz ankietę w formacie Acrobat Reader

 Pobierz ankietę w formacie Microsoft Word 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2015 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Kopacz
Ilość wyświetleń: 1922
17 lipca 2015 11:39 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
17 lipca 2015 11:25 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.
30 czerwca 2015 13:45 (Elżbieta Kopacz) - Zmiana treści zakładki.